Despre noi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică.
Obiectivele principale ale centrului:
• Cercetarea tradiţiei culturale şi a creaţiei populare specifice judeţului Giurgiu;
• Dezvoltarea tradiţiilor în contemporaneitate şi valorificarea acestora în viaţa culturală a satelor;
• Stimularea procesului de creaţie şi interpretare neprofesionistă în toate domeniile artei;
• Perfecţionarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale – cămine culturale, case de cultură
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite exercită următoarele competenţe:
• Cercetează şi evaluează tradiţiile culturale în creaţia populară;
• Tezaurizează documente şi valori reprezentative ale creaţiei populare, în vederea realizării băncii de date semnificative;
• Iniţiază acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor din judeţul Giurgiu, potrivit calendarului religios şi ocupaţiilor specifice rurale;
• Angajează şi iniţiază relaţii cultural-artistice cu instituţii şi organizaţii similare din ţară şi din străinătate.
În aplicarea competenţelor ce-i revin, Centrul are următoarele atribuţii:
• Efectuează studii, culegeri şi cercetări cu scop aplicativ în domeniul tradiţiei culturale şi al creaţiei populare;
• Organizează festivaluri, concursuri, expoziţii şi alte acţiuni cu caracter judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional în scopul stimulării creativităţii în toate domeniile artei;
• Editează şi difuzează – în condiţiile legii – studii, lucrări de specialitate, casete audio şi video;
• Efectuează schimburi culturale, profesionale, metodologice, turnee artistice.