Regulamente festivaluri

Festivalul concurs de muzica populara „Pe marginea Dunării”

Festivalul – concurs național de artă plastică pentru copii
“Hristos a Înviat!,
ediția a-XI-a 2019
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Numele și prenumele……………………………………………………………Vârsta……………………..
Titlul lucrării…………………………………………………………………………………….
Secțiunea ……………………………………………………………………………………………………………………..
Școala…………………………………………………………………………………………………………………………..
Localitatea……………………………………..…………………………..Judeţul………………………….
Adresa…………………………………………………………………………………………………..
Telefon/ Fax……………………………………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator:……………………………………………………………
Semnătura
…………………………

Festivalul Judeţean “Şezătoarea”
editia a XVII-a
11 martie – 19 aprilie 2019

REGULAMENT

Organizatori
Festivalul Judeţean “Şezătoarea”, aflat la cea de a XVII-a ediție, este organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu în colaborare cu școlile și Consiliile Locale din judeţ.
Scopul Festivalului
Festivalul îşi propune revitalizarea şi valorificarea obiceiurilor de muncă în perioada de iarnă: tors, ţesut, curăţat porumb etc., cât şi aducerea în actualitate a creaţiilor artistice tradiţionale din lumea satului: cântece, dansuri populare, ghicitori, proverbe, zicători, punerea în valoare a costumului popular, a obiectelor de artă populară şi de uz gospodăresc etc.
Participarea
Sunt invitaţi să îşi aducă contribuţia la realizarea acestei manifestări etnofolclorice, locuitorii din satele judeţului Giurgiu, responsabilii cu activităţile culturale la nivel local precum și cadrele didactice ce doresc să promoveze și să facă cunoscute elevilor tradițiile locale.
Festivalul se adresează în special adulţilor, pentru a păstra specificul tradiţional al acestei manifestări, dar şi tinerilor pentru a prelua şi a duce mai departe tradiţia vlăsceană.
Desfăşurarea
Festivalul se va desfăşura în localitățile ce-și vor anunța participarea la acest festival, la datele stabilite de comun acord cu responsabilii din judeţ. La manifestare vor fi prezenți şi reprezentanţi ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu.
Responsabilii cu activitatea culturală din localităţile respective sunt rugaţi să trimită confirmarea participării, până la data de 08.03.2019, la tel. 0246.215.240 sau pe e-mail traditiigiurgiu@yahoo.com
Pentru informații suplimentare: Lucica Damian – referent, tel. 0736.659.634

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Numele și prenumele………………………………………………………………Vârsta………………….
Titlul lucrării………………………………………………………………………………
Secțiunea ……………………………………………………………………………………………………………………..
Școala…………………………………………………………………………………………………………………………..
Localitatea……………………………………..…………………..Judeţul……………………………….
Adresa………………………………………………………………………………………………….
Telefon/ Fax……………………………………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator:……………………………………………………………

Semnătura
…………………………