FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ

FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ
INTERCONFESIONALA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA
“Lumină din lumină”

EDIŢIA a III-a, GIURGIU, 21 APRILIE 2012

REGULAMENT

Organizatori
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în colaborare cu Centrul Cultural ”Ion Vinea”, organizează Festivalul național de muzică corală religioasă interconfesională cu participare internațională “Lumină din lumină”, ediţia a III-a, 21 aprilie 2012.

Scopul
Festivalul îşi propune stimularea activităţii artistice interpretative corale în general și promovarea unui repertoriu religios de calitate în special, precum şi asigurea cadrului de afirmare pentru formaţiile corale existente.
Deoarece festivalul este non-competitiv, sunt invitate să participe la această manifestare coruri și formații corale de amatori indiferent de varstă și confesiune .
La invitația organizatorilor, la festival pot participa și formații corale profesioniste.

Continuă să citești

Festivalul judeţean „Mugurel de sălcioară”- o ediţie plină de entuziasm şi bucurie

“Vin Floriile cu soare şi soarele cu Florii /Primăvara-ncălzitoare, după aspre vijelii (…)”-Aceste versuri au răsunat sâmbătă, 7 aprilie, în curtea cochetei Bisericii din Herăşti, parohie aflată în grija preotului Mihăiţă Podaru, iubitor şi păstrător al tradiţiilor populare, în timpul celei de-a patra ediţii a Festivalului Judeţean al Obiceiurilor de Primăvară “Mugurel de sălcioară”. Evenimenul, ne-a spus directorul Carmen Mihaela Peţanca, este organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu (CJCPCT) şi este plănuit să se desfăşoare an de an în sâmbăta dinaintea Floriilor, cunoscută ca şi Sâmbăta lui Lazăr. Anul acesta, festivalul nostru a reunit şi mai multe cete de colindători decât în anii precedenţi, cete care au însufleţit atmosfera de la Hereşti. Îmbrăcaţi în frumoase costume populare, purtând coroniţe din flori de primăvară şi coşuleţe atent ornate, pline de ouă roşii, copiii au interpretat plini de entuziasm colinde specifice acestei perioade a anului, în limba română (Lazărul, Floriile) dar şi  un colind-BUIENIŢII- păstrat în comunităţile bulgare stabilite în nord-estul judeţului. Festivalul, a declarat Carmen Mihaela Peţanca, s-a desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor comunităţii locale dar şi a iubitorilor acestor obiceiuri-oamenii adunaţi în curtea bisericii. Ca şi în anii precedenţi, nu au lipsit cetele de colindători din: Ghimpaţi şi Naipu îndrumate de profesorul Florin Voicu, care au adus cu ele Lazărul şi Buieniţul; Greaca a venit cu colindul Floriile, instructor Georgeta Vasile; Pietrele, cu Floriile şi Lazărul, instructori  Petra Şerban şi Georgeta Vasile; elevii Şcolii generale şi ai Parohiei Hereşti, pregătiţi de învăţătoarea Maria Cicireagă şi preotul Mihăiţă Podaru au prezentat colindele Sălcioara, Lazărea şi Buieniţii, iar copiii din Hereşti, pregătiţi de Valentina Nicolae au adus cu ei colindul Lazărul. Copiii şi adolescenţii participanţi la manifestarea de la Hereşti au fost însoţiţi de profesori şi părinţii, cei care se fac “vinovaţi” de participarea tinerilor şi copiilor la acest festival de tradiţie vlăsceană. Cu toţii au primit din partea organizatorilor, CJCPCT Giurgiu, diplome de participare, revista “Comori Vlăscene”, alături de invitaţia ca şi anul viitor să participe la acest festival al obiceiurilor de primăvară. Directorul festivalului, Carmen Mihaela Peţanca a mulţumit tuturor celor care fac posibilă, an de an, existenţa acestui eveniment, deopotrivă părinţi, dascăli şi reprezentanţi ai comunităţilor locale, precizând că a fost un eveniment reuşit, graţie bunei colaborări dintre Consiliul Judeţean prin CJCPCT Giurgiu şi Episcopia Giurgiului prin Parohia Hereşti, eveniment de care s-au bucurat toţi cei prezenţi la Hereşti, sâmbătă 7 aprilie.

Heliade CĂLIN

Sursa: Jurnal Giurgiuvean

Giurgiuvenii au cucerit două locuri întâi la competiţia „Prietenii Dansului”

La Festivalul Naţional de Dans pentru Copii „Prietenii Dansului”, ediţia a VII-a desfăşurată la Bucureşti, în perioada 29-30 martie, judeţul Giurgiu a fost reprezentat la secţiunea dansuri populare de micuţii artişti ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu (CJCPCT). La această competiţie, ne spune directorul Carmen Mihaela Peţanca, copiii noştri, instruiţi de maestrul coregraf Petre Moga, s-au întrecut cu artişti similari proveniţi din toată ţara de la instituţii culturale puternice. Cu toate acestea, copiii giurgiuveni nu ne-au înşelat aşteptările şi au evoluat la înalte cote artistice, cucerind prin prestaţia lor inimile bucureştenilor şi ale membrilor juriului avându-l ca preşedinte pe maestrul coregraf Marius Dobre. Instituţia noastră, ne spune Carmen Mihaela Peţanca, s-a înscris în concurs cu două trupe la secţiunea dansuri populare, la categoriile juniori II şi tineret II. Ansamblurile noastre „Rapsodia” şi „Românaşul” au prezentat în concurs câte două dansuri populare autentice din zona folclorică Vlaşca, cu o durată cumulată de 6 minute pentru fiecare ansamblu. La finalul întrecerilor juriul a decis că Ansamblul folcloric „Rapsodia” al CJCPCT Giurgiu trebuie să fie distins cu Premiul întâi la secţiunea Dans popular categoria de vârstă tineret II, iar Ansamblul folcloric „Românaşul” să obţină tot Premiul întâi la secţiunea Dans popular categoria juniori II. Dansatorii giurgiuveni, conduşi de maestrul coregraf Petre Moga, au fost distinşi şi cu un Premiu special al juriului pentru înalta calitate a actului artistic, premiu ce s-a acordat instituţiei noastre. A fost un bilanţ excelent, ne-am întors de la acest puternic festival cu trei premii cucerite de doar două formaţii, conchide cu modestie, Carmen Mihaela Peţanca.

Heliade Calin

Sursa: Jurnalul Giurgiuvean

FESTIVALUL JUDETEAN AL OBICEIURILOR DE PRIMAVARA

Festivalul judeţean al obiceiurilor de primăvară

 ”Mugurel de sălcioară”

ediţia a-IV-a,  07 aprilie 2012 

Regulament

 

Organizatori

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu în colaborare cu Protoieria Herăşti organizează Festivalul judeţean al obiceiurilor de primăvară “Mugurel de sălcioară”, festival  ce se află la a IV-a ediţie. 

Scopul

Această manifestare are ca obiectiv menţinerea și promovarea tradiţiei  cetelor de colindători care se constituie  în Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica Floriilor.

Desfăşurarea

Festivalul se adresează colectivelor românești și bulgărești existente în localităţile: Herăşti, Valea Dragului, Vărăşti, Hotarele, Greaca, Malu, Slobozia, Pietrele, Bila (comuna Schitu), Copaciu (comuna Ghimpaţi), Iepureşti, dar şi celor din alte localităţi ale judeţului Giurgiu  unde se pot reconstitui obiceiurile ce se mai practică şi în zilele noastre.

Înscrierea se face pe baza fişei de participare anexată prezentului regulament, care va fi transmisă până la data de 02 aprilie 2012, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea  Culturii Tradiţionale  Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân Nr. 40, tel/fax 0246/215.240, e-mail: traditiigiurgiu@yahoo.com

Evoluţia formaţiilor va avea loc în localitatea Herăşti, sâmbătă 07 aprilie ora 1100 în curtea Bisericii.Toţi participanţii la festival vor purta costume populare şi se vor conforma programului stabilit de organizatori. Vor fi oferite diplome de participare tuturor colectivelor prezente. Evenimentul va fi mediatizat  în mass-media locală  și națională.

Pentru informații suplimentare: Carmen Mihaela Pețanca – manager, tel. 0723.255.428; Lucica Damian – referent, tel. 0736.659.634.

 

Episcopia Giurgiu – gazdă pentru şezătoarea de la Meletie

 

Festivalul Judeţean „Şezătoarea” organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu (CJCPCT) a continuat seria manifestărilor culturale derulate în această primăvară cu o şezătoare mai puţin obişnuită decât cele despre care am relatat în ediţiile anterioare. Astfel, pe 19 martie, şezătoarea care trebuia să aibă loc în satul Meletie din comuna Băneasa s-a mutat, ne spune directorul CJCPCT, Carmen Mihaela Peţanca, din iniţiativa organizatorilor, la sediul Episcopiei Giurgiu. Aici, şezătoarea s-a desfăşurat într-o sală special amenajată, ca un mic muzeu etno – folcloric. Practic, organizatorul şezătorii, profesoara Ecaterina Balaban, a constituit un mic fragment dintr-o gospodărie ţărănească, specifică localităţii Meletie. La această inedită sărbătoare, ne spune directorul CJCPCT, au participat peste 25 de persoane din rândul copiilor şi adulţilor satului. Într-o expoziţie bine realizată au fost expuse numeroase ştergare din borangic şi din bumbac, costume populare şi macate ţesute de bătrânele satului. Participanţii la şezătoare, ca şi publicul venit adhoc, au putut vedea şi câteva obiecte de uz gospodăresc, dintre care amintim: dulap de urzit ţesături, război de ţesut, putinei de bătut laptele, vârtelniţă, tiricie (cântar foarte vechi), ladă de zestre, botă din lemn pentru păstratul lichidelor etc. Pe timpul şezătorii s-au desfăşurat mai multe activităţi lucrative, specifice unei şezători ţărăneşti: s-a ţesut, s-au cusut şerveţele şi s-au împletit pulovere din lână.  Creaţii literare au prezentat Maria Neghină şi Maria Bănăsaru, iar soliştii vocali Dumitra Dobrin şi Petra Neagu i-au încâtat pe cei prezenţi cu glasul lor melodios pe parcursul interpretării mai multor melodii de muzică populară. Şezătoarea celor din Meletie a fost întregită de Grupul vocal al şcolii generale din localitate care a interpretat melodiile „La oglindă” şi „Înflorit-a ruguţu”. Următoarea şezătoare va avea loc pe 30 martie la Vedea. Ediţia din acest an a Festivalului Judeţean „Şezătoarea”, spune Carmen Mihaela Peţanca, se va încheia în perioada 2-6 aprilie când la „Şezătoare” va participa Şcoala Generală nr. 6 din Giurgiu, dar şi şcolile generale din Remuş şi Ghimpaţi.

Heliade Calin

Sursa: Jurnal Giurgiuvean

Muzeul din curte

În zilele de astăzi, datorită transformării continue a societății și folosirii tot mai mult a tehnologiei, puțini mai sunt cei interesati de tot ceea ce a însemnat civilizaţia secolelor anterioare în satul românesc, de modul de trai al ţăranului român, de a-și cunoaşte „rădăcinile”. Însă, și mai puţini sunt cei dornici de a păstra și a transmite mai departe aceste „mărturii” ale trecutului. Căci, pentru a ști cine suntem, pentru a ne cunoaşte identitatea națională, trebuie să ne cunoaștem trecutul, cultura și civilizaţia. Continuă să citești

Nea Gheorghe Lămâie şi fluierele sale

De câţiva ani încoace, nea Gheorghe din Chiriacu îşi lasă gospodăria şi vine la începutul fiecărei luni cu treburi la Giurgiu. În drum se întâlneşte tot felul de oameni, unii cunoscuţi din sat, alţii de prin locurile unde a mai umblat, iar pe cei mai mulţi, îi vede pentru prima dată. El are cu ei multe de povestit la cei 74 de ani ai săi şi poate, mai multe de aflat, dar un lucru îl ştiu toţi care îl cunosc: marea lui pasiune pentru muzica populară şi mai ales pentru fluierele sale. Nu are şcoli înalte. Continuă să citești

Festivalul – concurs național de artă plastică “Hristos a Înviat!”, ediția a IV-a 23 aprilie 2012

Festivalul – concurs național  de artă plastică

  Hristos a Înviat!”, ediția a IV-a

  23 aprilie 2012

  Regulament – invitație

Organizatori

Festivalul – concurs național de artă plastică  pentru copii “Hristos a Înviat!”, aflat la a IV-a ediţie, este organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale în parteneriat cu Centrul Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu.

Argument

Creaţia plastică, arta în general, este calea cea mai eficientă prin care se modelează  la elevi, gustul estetic şi dorinţa de a-l împărtăşi şi altora. În activitatea de iniţiere plastică, magia culorii îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi a procesului de învățare al elevilor. Astfel, cromatica influenţează pozitiv percepţia, atenţia, memoria, sporind gradul de înţelegere al elevilor.

Scopul

  • Crearea echilibrului vizual prin îmbinarea armonioasă a formelor şi culorilor
    • Stimularea interesului pentru creaţia plastică în rândul copiilor şi tinerilor
    • Atragera elevilor în activităţi de tip concurs, expoziţie, vizită;
    • Dezvoltarea  spiritului creativ şi competitiv

Condiţii de participare:

1. Concursul se adresează tuturor elevilor din școlile generale precum și celor care frecventează cercurile de profil din cadrul Școlilor Populare de Artă

2. Lucrările vor avea tematică pascală și vor fi realizate în format A3 sau A4 pe orice fel de suport (hârtie, lemn, sticlă).

3. Disciplinele de concurs sunt: pictură, grafică și colaj.

4. Lucrarile vor avea menționate pe verso următoarele date, scrise cu   majuscule:

-numele, prenumele și vârsta participantului;

-îndrumătorul (învățător, profesor);

-școala și localitatea

5. Fiecare instituție poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări/disciplina de concurs.

Criterii de evaluare:

Respectarea temei și a condițiilor de participare

Juriul, format din profesori de specialitate, va desemna câștigătorii la fiecare disciplină  pe categorii de vârstă :

     Școli generale :

Categoria I:   7 – 10 ani;

Categoria a II-a :11 – 14 ani;

    Școlilor Populare de Artă

Categoria I:  preșcolari

Categoria a II-a: 7 – 10 ani;

Categoria a III-a: 11 – 14 ani;

Categoria a IV-a: 15 –  18 ani

Desfășurare

Lucrările vor fi trimise până la data de de 31 martie 2012 (data poștei) pe adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Str. Mircea cel Bătrân, nr.40, Giurgiu. Acestea vor fi expuse în perioada 12.04. – 23.04.2012, în foaierul Centrului Cultural  “Ion Vinea” din Giurgiu.

Acordarea diplomelor se va face în data de 23.04.2012 ora 13.00, în foaierul Centrului Cultural “Ion Vinea” din Giurgiu, unde vor fi vernisate lucrările premiate.

Lucrările premiate nu se returnează.

Relații suplimentare: tel./fax 0246.215.240 sau

e-mail: traditiigiurgiu@yahoo.com.

Persoane de contact: Daniela Cosac – profesor – tel: 0724.644.914,

email: evy_danyela@yahoo.com; Petra Șerbănescu Tănase – artist plastic – tel: 0722.956.468,  email: serb.petra@yahoo.com

                                                                     Director,

                                                          Prof. Carmen Mihaela Pețanca

 

Festivalul – concurs național de artă plastică  pentru copii

“Hristos a Înviat!

 ediția -IV-a 2012

   Fișă de înscriere

 

Numele………………………………………………………………………………………….

Prenumele…………………………………………………………….Vârsta…………….

Titlul lucrării ………………………………………………………………….…………..……

Secțiunea……………………………………………………………………………………………

Școala/Localitatea…………………………………Judeţul……………………………

Adresa……………………………………………………………….………………………

Telefon/Fax……………………………………………………..…………………………..

E- mail ……………………………………………………………………………………………..

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

Semnatura

………………………………………………