Festival județean de folclor pentru copii și tineret ”Ca pe Vlașca”, ediția a V-a Giurgiu, 28 mai 2016

Regulament

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează în data de 28 mai 2016  Festivalul județean de folclor pentru copii și tineret ”Ca pe Vlașca”,  ediția a V-a.

 Scopul festivalului:

Festivalul județean de folclor pentru copii și tineret ”Ca pe Vlașca”, îşi propune conştientizarea copiilor şi a tinerilor asupra adevăratelor valori ale folclorului şi diseminarea experienţei participanţilor privind concepţii şi modalităţi de a pune în valoare şi a transmite nealterat folclorul muzical coregrafic.

 Condiţii de participare:

La festival sunt invitați să participe copii şi tineri din municipiul și județul Giurgiu, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani.

Festivalul  se va desfășura pe următoarele secțiuni:

 1. Secțiunea muzică vocală și instrumentală
 2. Soliști vocali
 3. Soliști instrumentiști
 4. Grupuri vocale (6 – 14 persoane)
 5. Grupuri instrumentale

Participanții la această secțiune vor prezenta în festival una sau două piese din zona folclorică Vlașca.

 1. Secţiunea coregrafie

Va fi prezentată în festival  o suită / dansuri populare care nu trebuie să depășească durata de 6 minute;

Aducem la cunoștință participanților că atât repertoriul cât și costumele populare trebuie să reprezinte zona folclorică a județului Giurgiu.

Participanților li se vor acorda  diplome de participare.

Cheltuielile pentru transport vor fi suportate de către concurenţi sau de instituțiile  pe care  le reprezintă.

Înscrierea se va face folosind formularul de înscriere atașat prezentului regulament care se va transmite pe fax la nr. de telefon 0246.215.240 sau pe e-mail: traditiigiurgiu@yahoo.com până în data de 23 mai 2016.

Concurs judetean de fotografie ”Reconstituiri…” – 1-14 iulie 2016

Regulament

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu organizează prima ediţie a Concursului județean de fotografie ”Reconstituiri…”
Scopul acestui concurs îl constituie promovarea culturii tradiţionale din judetul Vlașca prin imagini fotografice cu caracter etnografic din domeniul obiceiurilor tradiţionale, arhitecturii populare, costume populare, gospodărie tradiţională, meșteșuguri traditionale, portret.
1. Tematica concursului este fotografia ca document etnografic,
2. Nu sunt admise intervenţiile în fotografie sau fotografiile experimentale.
3. Se vor acorda premiile I, II, III precum şi 3 menţiuni.
4. Fiecare autor va putea participa la concurs cu maxim 5 fotografii, color sau monocrom.
5. Lucrările pot fi trimise prin posta (pozele vor fi restituite concurentilor la final) sau pe e-mail, în format jpg, avand dimensiunile de 1024 x 768 pixeli.
6. Pentru fiecare fotografie vor fi specificate:
• titlul lucrării;
• numele şi prenumele autorului (deținătorului);
• vârsta;
• instituţia pe care o reprezintă (acolo unde este cazul);
7. Tema din acest an va fi ”Nunta”, imaginile vor reda aspecte ale obiceiului de nuntă.
Termenul limită de primire a lucrărilor este vineri 1 iulie 2016 (data poștei). Vernisajul expoziției şi decernarea premiilor vor avea loc în data de 14 iulie, ora 12:00, la sediul Centrului Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu.
Informaţii suplimentare se pot obţine la CJCPCT Giurgiu: tel/fax 0246.215.240 sau email: traditiigiurgiu@yahoo.com.

FESTIVALUL NAȚIONAL INTERCONFESIONAL DE MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ “Lumină din lumină”

REGULAMENT

Organizatori
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, în colaborare cu Centrul Cultural ”Ion Vinea”, organizează Festivalul național interconfesional de muzică corală religioasă cu participare internațională “Lumină din lumină”, ediţia a VII-a, 15 mai 2016.

Scopul
Festivalul îşi propune stimularea activităţii artistice interpretative corale în general și promovarea unui repertoriu religios de calitate în special, precum şi asigurea cadrului de afirmare pentru formaţiile corale existente.
Deoarece festivalul este non-competitiv, sunt invitate să participe la această manifestare coruri și formații corale de amatori indiferent de varstă și confesiune .
La invitația organizatorilor, la festival pot participa și formații corale profesioniste.

Desfăşurarea
Repertoriu prezentat va cuprinde 3 lucrări de factură religioasă din creaţia românescă sau universală.
Organizatorii vor acorda plachete și diplome de participare tuturor formaţiilor corale prezente în festival.
Festivalul se va desfăşura în sala de concert a Ateneului ”Nicolae Bălănescu” cu începere de la ora 17 00 .
Confirmările de participare se vor face până la data de 29 aprilie 2016, pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Str. Mircea cel Bătrân nr. 40, cod 080036, Giurgiu, tel./fax 0246.215.240 sau e-mail traditiigiurgiu@yahoo.com.
Relații suplimentare: Carmen Mihaela Pețanca – director festival : tel. 0766.930.616,
Lucica Damian – referent : tel. 0736.659.634

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Numele corului/grupului coral:………………………………………………………………………….……
Numărul coriștilor …………… Numele dirijorului ………………………………………………………
Localitatea în care activează………………………………………………………………………………….
Data înființării……………… ..Inițiatorul…………………………………………………………………….
Scurt istoric:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Palmares:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Solist/(soliști) ………………………………………………………………………………………………….
Repertoriul intrepretat la festival:
Titlul:…………………………………………..Autorul……………………………….durata……………….
Titlul:…………………………………………..Autorul……………………………….durata……………….
Piesă corală de rezervă:
Titlul:…………………………………………..Autorul……………………………….durata………………

Persoana de contact:……………………………………tel……………. Email………………………………
Odată cu trimiterea prin email a fișei de înscriere completată, se va atașa o fotografie a corului (de foarte bună calitate, în formatul (extensia) JPEG) și dacă este posibil și a dirijorului.

Festivalul – concurs național de artă plastică “Hristos a Înviat!”, ediția a VIII-a

Festivalul – concurs național de artă plastică “Hristos a Înviat!”, ediția a VIII-a
18 aprilie – 6 mai 2016

REGULAMENT – INVITAȚIE

Organizatori
Festivalul – concurs național de artă plastică pentru copii “Hristos a Înviat!”, aflat la a VIII-a ediţie, este organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale în parteneriat cu Centrul Cultural ”Ion Vinea” Giurgiu.

Argument
Creaţia plastică, arta în general, este calea cea mai eficientă prin care se modelează, la elevi, gustul estetic şi dorinţa de a-l împărtăşi şi altora. În activitatea de iniţiere plastică, magia culorii îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi a procesului de învățare al elevilor. Astfel, cromatica influenţează pozitiv percepţia, atenţia, memoria, sporind gradul de înţelegere al elevilor.

Scopul
• Crearea echilibrului vizual prin îmbinarea armonioasă a formelor şi culorilor
• Stimularea interesului pentru creaţia plastică în rândul copiilor şi tinerilor
• Atragerea elevilor în activităţi de tip concurs, expoziţie, vizită;
• Dezvoltarea spiritului creativ şi competitiv

Condiţii de participare:
1. Concursul se adresează tuturor elevilor din școlile generale precum și celor care frecventează cercurile de profil din cadrul Școlilor Populare de Artă
2. Lucrările vor avea tematică pascală și vor fi realizate în format A3 sau A4.
3. Disciplinele de concurs sunt:
a. pictură:
 sticlă,
 hârtie,
 lemn,
b. grafică
c. colaj.
4. Lucrările vor avea menționate pe verso următoarele date, scrise cu majuscule:
-numele, prenumele și vârsta participantului;
-îndrumătorul (învățator, profesor);
-școala și localitatea
5. Fiecare instituție poate participa cu un numar de maxim 6 lucrări / disciplina de concurs.

Criterii de evaluare:
Respectarea temei și a condițiilor de participare
Juriul, format din profesori de specialitate, va desemna câștigătorii la fiecare disciplină, pe categorii de vârstă:

Școli generale :
Categoria I: 7 – 10 ani;
Categoria a II-a: 11 – 14 ani;

Școli Populare de Artă
Categoria I: preșcolari; Categoria a III-a: 11 – 14 ani;
Categoria a II-a: 7 – 10 ani; Categoria a IV-a: 15 – 18 ani;

Desfășurare
Lucrările vor fi trimise până la data de 18 aprilie 2016 (data poștei) pe adresa: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Str. Mircea cel Bătrân, nr.40, Giurgiu.
Acestea vor fi expuse în perioada 25 aprilie – 6 mai 2016, în foaierul Centrului Cultural “Ion Vinea” din Giurgiu.
Acordarea diplomelor se va face în data de 6 mai 2016, ora 1200, în foaierul Centrului Cultural “Ion Vinea” din Giurgiu, unde vor fi vernisate lucrările premiate.
Lucrările premiate nu se returnează.
Relații suplimentare: tel./fax 0246.215.240 sau e-mail traditiigiurgiu@yahoo.com.

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Numele și prenumele………………………………………………………………Vârsta………………………..

Titlul lucrării…………………………………………………………………………………………………………….

Secțiunea ………………………………………………………………………………………………………………….

Școala………………………………………………………………………………………………………………………..

Localitatea……………………………………..…………………………..Judeţul……………………………….

Adresa……………………………………………………………………………………………………………………

Telefon/ Fax…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………..

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator:…………………………………………………….

Semnătura………………………………….

CURSURI

ARTE MUZICALE:

 • canto muzică ușoară – 3 ani –  expert: Mihaela Țițeica
 • canto muzică populară – 3 ani – expert: Mihaela Țițeica
 • pian – 5 ani – expert: Marioara Danilov
 •                                        Cătălina Țone
 • orgă – 3 ani – expert: Valentin Mărgean
 •                                        Diana Danilov
 • chitară – 3 ani – instructor: Mihai Ernest Dicu
 • vioară – 3 ani – instructor: Gheorghe Necula
 • acordeon – 3 ani – expert: Valentin Mărgean

ARTE VIZUALE:

 • pictură – 3 ani – instructor: Petra Șerbănescu
 • grafică-design vestimentar – 3 ani – expert: Daniela Cosac
 • machiaj-cosmetică – 2 ani – instructor: Liliana Truică

ARTE DRAMATICE

 • artă teatrală – 2 ani – expert: Vasile Toma

ARTE COREGRAFICE

 • dans popular – 2 ani – expert: Velicu Prodan

MEȘTEȘUGURI  ARTISTICE  TRADIȚIONALE (cercuri externe)

 • confecționat cămăși tradiționale (Gostinu) – 2 ani – instructor: Maria Țîru
 • cusături tradiționale (Meletie) – 2 ani – instructor: Ecaterina Balaban
 • țesături tradiționale (Oinacu) – 2 ani – instructor: Elena Țîru
 • arta lemnului (Oinacu) – 2 ani – instructor: Costel Țîru