Festivalul concurs internaţional de muzică populară “Pe marginea Dunării”

Festivalul concurs internaţional de muzică populară
“Pe marginea Dunării”
ediţia aXXXI-a, 25 – 26 august 2015

REGULAMENT
ORGANIZATORI
Consiliul Judeţean Giurgiu prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu organizează în perioada 25 – 26 august 2015 cea de a XXXI-a ediție a Festivalului concurs internațional de muzică populară ”Pe marginea Dunării”.

SCOPUL
Festivalul îşi propune descoperirea şi promovarea celor mai talentaţi interpreţi de muzică populară , punerea în valoare a cântecului popular din diferite zone folclorice ale ţării și de peste hotare, precum şi a portului popular .
Această manifestare este deschisă interpreţilor amatori, solişti vocali de muzică populară.

PARTICIPAREA
La concurs sunt invitaţi să participe solişti vocali din toate zonele folclorice ale ţării dar și de peste hotare, având vârste cuprinse între 16-50 ani . Aceştia vor interpreta două cântece din care unul fără acompaniament muzical (doina sau baladă) specific zonei pe care o reprezintă şi un cântec cu acompaniament muzical.
Înscrierea se va face pe baza fişei de participare ce va fi trimisă până la data de 14.08.2015, data poştei la adresa : Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân Nr. 40, tel/fax: 0246 21.52.40, sau la adresa de mail: traditiigiurgiu@yahoo.com .
Nu vor fi admiși în concurs soliștii care nu trimit până la data sus menționată fișa de participare.
Simultan cu fişa de înscriere se vor transmite partiturile cu acompaniamentul pieselor muzicale pe care le vor interpreta (linia melodică şi armonia).
Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra „Lăutarii”, condusă de dirijorul Nicolae Botgros.
Festivalul concurs se va desfăşura după următorul program:
– Marți, 25 august 2015
– orele 10:00 – 14:00 – sosirea concurenţilor (sediul Centrului Cultural „Ion Vinea”);
 orele 10:00 – 13:30 – preselecția și repetiţii cu orchestra;
 ora 19:00 – spectacol concurs şi recital;
– Miercuri, 26 august 2015
 ora 19:00 – gala laureaţilor și recital;
Cheltuielile de masă şi cazare vor fi asigurate de către organizator, iar transportul va fi suportat de către concurenţi sau instituţiile pe care le reprezintă.
Concursul se va desfăşura sub formă de spectacol cu public.
Aprecierea concurenţilor va fi făcută de către un juriu alcătuit din personalităţi din domeniu.
Hotărârea juriului privind atribuirea premiilor este irevocabilă.
Festivalul va fi transmis în direct de către una dintre televiziunile naţionale.
Există posibilitatea ca repetiţia cu orchestra să fie realizată şi în data de 24.08.2015 (după amiază). În acest caz, concurenţii care se prezintă la această dată se vor caza pe cheltuiala lor, timp de o noapte.

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Nume şi prenume ………………………………………………………………………………..

Locul şi data naşterii …………………………………………………………………………….

Document de identitate: seria ………. nr. …………………..CNP …………………….

Adresa ………………………………………………………………………………………………

Date de contact: e-mail……………………………….telefon…………………………….

Zona folclorică pe care o reprezintă ……………………………………………………

Profesia, ocupaţia ………………………………………………………………………………………………………………………..

Pregatire muzicală (dacă are) …………………………………………………………………………..

Repertoriul propus pentru concurs:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date esenţiale privind activitatea artistică muzicală ( concursuri, spectacole, premii, colaborări)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………